Evenwichtsbrug klimparcours

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van De Buitenjan Exploitatie B.V. met betrekking tot de (ver)koop van e-tickets voor toegang tot Klimrijk Brabant en de aangeboden activiteiten op of vanuit het park (zowel De Buitenjan Exploitatie B.V. als Klimrijk Brabant zullen hierna samen genoemd worden: ‘Klimrijk De Buitenjan’ of het ‘Park’). 

De Buitenjan Exploitatie B.V. is gevestigd aan de Turfweg 9, te Veldhoven (5504 RL) en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17128695.

Klimrijk De Buitenjan behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Door het plaatsen van een bestelling via de webshop accepteert u het aanbod van Klimrijk De Buitenjan.

Totstandkoming van de overeenkomst

Met het volledig en correct doorlopen en afronden van de boekingsprocedure op de website van Klimrijk De Buitenjan komt de overeenkomst tot boeking van een activiteit tussen u en Klimrijk De Buitenjan tot stand. Zodra Klimrijk De Buitenjan de verschuldigde totaalprijs voor de door u geboekte activiteit heeft ontvangen, stuurt zij u, op het door u aangeven e-mail adres, de bevestiging van uw boeking. Klimrijk De Buitenjan maakt voor verkoop en betaling van uw geboekte activiteit in de webshop gebruik van de betaalomgeving van Ingenico Financial Solutions SA-NV (hierna: Ingenico). Bij het afrekenen van de bestelling heeft u de keuze tussen VISA en Mastercard. Zodra uw betaling is geverifieerd, worden wij geïnformeerd dat de bestelling is betaald. Het aankoopbedrag wordt direct afgeschreven en doorbelast.

Juiste gegevens

U bent zelf verantwoordelijk voor het juist en volledig invullen van uw gegevens bij het boeken van de door u gewenste activiteit. Het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens kan tot gevolg hebben dat de door u gewenste boekingsbevestiging niet wordt toegezonden. Klimrijk De Buitenjan is in een dergelijke situatie niet gehouden tot enige vergoeding jegens u.

Boekingsbevestiging

Iedere boekingsbevestiging is voorzien van een uniek boekingsnummer. Dit boekingsnummer wordt bij de entree van het park gescand. Ieder boekingsnummer kan één keer worden gebruikt en is voorzien van een geldigheidsperiode/-datum. Buiten deze periode/datum is het boekingsnummer niet geldig. Bij het verlaten van Klimrijk De Buitenjan, maar in elk geval bij sluitingstijd van Klimijk De Buitenjan op de dag van bezoek, vervalt de geldigheid van het boekingsnummer en van niet gebruikte onderdelen van een eventueel arrangement. Op verzoek van een medewerker van Klimrijk De Buitenjan dient de boekingsbevestiging te worden getoond. Doorverkoop, gebruik voor commerciële doeleinden en/of namaak van een boekingsbevestiging is niet toegestaan.

Toegang park

Een boekingsbevestiging dient in goede kwaliteit te zijn afgedrukt op papier (kleur of zwart-wit) of goed leesbaar te zijn afgebeeld op het scherm van een mobiele telefoon of tablet. Indien de boekingsbevestiging, naar het oordeel van Klimrijk De Buitenjan, niet goed leesbaar is, geeft deze geen recht op toegang tot de door u geboekte activiteit. Klimrijk De Buitenjan is in een dergelijke situatie niet gehouden tot enige vergoeding jegens u. Klimrijk De Buitenjan is bevoegd de klim- en openingstijden te wijzigen.

Kinderen jonger dan 13 jaar mogen het park uitsluitend onder doorlopend toezicht en begeleiding van een volwassene betreden. Klimrijk De Buitenjan is bevoegd (een) gedeelte(n) van het klimparcours te sluiten, zonder tot enige vergoeding aan haar bezoekers gehouden te zijn.

Annulering

De overeenkomst tot boeking van een activiteit kan door u niet worden ontbonden.

Boekingsbevestigingen worden door Klimrijk De Buitenjan niet teruggenomen, kunnen niet worden ingewisseld voor geld of worden vervangen door een ander boeking. De op de boekingsbevestiging vermelde geldigheidsdatum en -tijd worden door Klimrijk De Buitenjan  niet verlengd.

Technische storing

Klimrijk De Buitenjan  is niet aansprakelijk voor de schade die u lijdt in het geval uw boeking niet, niet juist of niet tijdig kan worden afgerond, verwerkt en/of geautoriseerd als gevolg van een technische storing van welke aard dan ook. Klimrijk De Buitenjan  is in een dergelijke situatie niet gehouden tot enige vergoeding jegens u.

Parkreglement

Op de overeenkomst tot boeking van een activiteit is naast deze algemene voorwaarden ook het parkreglement van Klimrijk De Buitenjan van toepassing. Met het betreden van het park verklaart u zich akkoord met dit parkreglement. Klimrijk De Buitenjan  behoudt zich het recht voor het parkreglement te wijzigen.

Verwerking persoonsgegevens

Klimrijk De Buitenjan  verwerkt uw persoonsgegevens zorgvuldig en houdt zich daarbij aan de wet- en regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens. De gegevens die door u tijdens de boekingsprocedure worden verstrekt, worden door ons verwerkt ter uitvoering van de overeenkomst tussen u en Klimrijk De Buitenjan  en om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Zonder deze persoonsgegevens kan uw boeking worden vertraagd of onmogelijk worden gemaakt en kan uw bestelling worden geannuleerd. De gegevens die u verstrekt worden bewaard zolang als noodzakelijk is met het oog op het hiervoor omschreven doel. Op de verwerking van persoonsgegevens is het privacy statement van Klimrijk De Buitenjan  van toepassing. Voor de betaling van uw boeking maakt Klimrijk De Buitenjan  gebruik van de diensten van Ingenico, Ingenico is ter zake de verwerkingsverantwoordelijke. Op de verwerking van persoonsgegevens door Ingenico is de privacyverklaring van Ingenico van toepassing.

Contact

Bij vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens of de wens deze gegevens in te zien, aan te passen of te laten verwijderen kunt u contact opnemen met privacy@libema.nl. Bij vragen over een bezoek aan het park, over boekingen, deze algemene voorwaarden en/of het parkreglement kunt u telefonisch contact opnemen met onze receptie op +31 88 9000321, of een e-mail sturen naar info@libemafunfactory.nl. Telefonisch zijn wij bereikbaar tijdens de openingstijden van het park, deze openingstijden staan vermeld op de website. E-mails worden eveneens tijdens de openingstijden van het park behandeld.