Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van De Buitenjan Exploitatie B.V. met betrekking tot de (ver)koop van e-tickets voor toegang tot Klimrijk Brabant en de aangeboden activiteiten op of vanuit het park (zowel De Buitenjan Exploitatie B.V. als Klimrijk Brabant zullen hierna samen genoemd worden: ‘Klimrijk De Buitenjan’ of het ‘Park’). 

De Buitenjan Exploitatie B.V. is gevestigd aan de Turfweg 9, te Veldhoven (5504 RL) en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17128695.

Klimrijk De Buitenjan behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Door het plaatsen van een bestelling via de webshop accepteer je het aanbod van Klimrijk De Buitenjan.

Totstandkoming van de overeenkomst
Met het volledig en correct doorlopen en afronden van de boekingsprocedure op de website van Klimrijk De Buitenjan komt de overeenkomst tot aanschaf van een e-ticket tussen jou en Klimrijk De Buitenjan tot stand. Zodra Klimrijk De Buitenjan de verschuldigde totaalprijs voor de door jou aangeschafte e-tickets heeft ontvangen, stuurt zij jou, op het door jou aangeven e-mail adres, de bevestiging van jouw bestelling. Klimrijk De Buitenjan maakt voor verkoop en betaling van haar e-tickets in de webshop gebruik van de betaalomgeving van Ingenico Financial Solutions SA-NV (hierna: Ingenico). Bij het afrekenen van de bestelling heb je de keuze tussen VISA en Mastercard. Zodra uw betaling is geverifieerd, worden wij geïnformeerd dat de bestelling is betaald. Het aankoopbedrag wordt direct afgeschreven en doorbelast.

Juiste gegevens
Jij bent zelf verantwoordelijk voor het juist en volledig invullen van jouw gegevens bij het bestellen van het e-ticket. Het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens kan tot gevolg hebben dat het door jou gewenste -e-ticket niet wordt toegezonden. Klimrijk De Buitenjan is in een dergelijke situatie niet gehouden tot enige vergoeding jegens jou.

E-Tickets
Jouw e-ticket is voorzien van een uniek barcode. Deze barcode wordt bij de entree van het park gescand. Ieder e-ticket kan één keer worden gebruikt. Ieder e-ticket is voorzien van een geldigheidsperiode/-datum. Buiten deze periode/datum is het e-ticket niet geldig. Bij het verlaten van Klimrijk De Buitenjan, maar in elk geval bij sluitingstijd van Klimijk De Buitenjan op de dag van bezoek, vervalt de geldigheid van het e-ticket en van niet gebruikte onderdelen van een eventueel arrangement. Op verzoek van een medewerker van Klimrijk De Buitenjan dient het e-ticket te worden getoond. Doorverkoop, gebruik voor commerciële doeleinden en/of namaak van e-tickets is niet toegestaan.

Toegang met e-tickets
Een e-ticket is alleen geldig als deze in goede kwaliteit is afgedrukt op papier (kleur of zwart-wit) of als het e-ticket is afgebeeld op het scherm van een mobiele telefoon of tablet en de barcode kan worden gescand. E-tickets waarvan de barcode niet kan worden gescand bijvoorbeeld doordat het papier waarop het e-ticket is afgedrukt is beschadigd of gevouwen dan wel doordat de barcode anderszins onleesbaar of slechts gedeeltelijk zichtbaar is, zijn niet geldig en geven geen recht op toegang tot Klimrijk De Buitenjan. Klimrijk De Buitenjan is in een dergelijke situatie niet gehouden tot enige vergoeding jegens jou.

Annulering
De overeenkomst tot aankoop van een e-ticket kan door jou niet worden ontbonden. E-tickets worden door Klimrijk De Buitenjan niet teruggenomen, worden niet ingewisseld voor geld en worden niet vervangen door een ander toegangsbewijs. De op het e-ticket vermelde geldigheidsperiode/-datum wordt door Klimrijk De Buitenjan niet verlengd.

Technische storing
Klimrijk De Buitenjan is niet aansprakelijk voor de schade die jij lijdt in het geval uw bestelling niet, niet juist of niet tijdig kan worden afgerond, verwerkt en/of geautoriseerd als gevolg van een technische storing van welke aard dan ook. Klimrijk De Buitenjan is in een dergelijke situatie niet gehouden tot enige vergoeding jegens jou.

Parkreglement
Op de overeenkomst tot aankoop van een e-ticket is naast deze algemene voorwaarden e-tickets ook het parkreglement van toepassing. Met het betreden van het park verklaar je je akkoord met dit parkregelement. Klimrijk De Buitenjan  behoudt zich het recht voor het parkreglement te wijzigen.

Verwerking persoonsgegeven
Klimrijk De Buitenjan verwerkt jouw persoonsgegevens zorgvuldig en houdt zich daarbij aan de wet- en regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens. De gegevens die door jou tijdens de bestelprocedure van een e-ticket worden verstrekt, worden verwerkt ter uitvoering van de overeenkomst tussen jou en Klimrijk De Buitenjan en om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. De gegevens die jij verstrekt worden bewaard zolang als noodzakelijk is met het oog op het hiervoor omschreven doel. Op de verwerking van persoonsgegevens is het privacy statement van Klimrijk De Buitenjan van toepassing. Voor de betaling van jouw e-tickets maakt Klimrijk De Buitenjan gebruik van de diensten van Ingenico, Ingenico is ter zake de verwerkingsverantwoordelijke. Op de verwerking van persoonsgegevens door Ingenico is de privacyverklaring van Ingenico van toepassing.

Contact
Bij vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens of de wens deze gegevens in te zien, aan te passen of te laten verwijderen kun je contact opnemen met privacy@libema.nl. Bij vragen over een bezoek aan het park, over boekingen, deze algemene voorwaarden en/of het parkreglement kun je telefonisch contact opnemen met onze receptie op +31 88 9000321, of een e-mail sturen naar info@libemafunfactory.nl. Telefonisch zijn wij bereikbaar tijdens de openingstijden van het park, deze openingstijden staan vermeld op de website. E-mails worden eveneens tijdens de openingstijden van het park behandeld.